Afgiftesysteem

Wanneer we optimaal gebruik willen maken van het rendement van de warmtepomp is het belangrijk dat bron, warmtepomp en afgiftesysteem op elkaar afgestemd zijn.

Willen we aan de bronzijde zo’n hoog mogelijke temperatuur halen, aan de afgiftezijde willen we juist dat de temperatuur zo laag mogelijk blijft. Om dit te realiseren dient er gebruik te worden gemaakt van zogenaamde ”laagtemperatuur systemen”. Onder laagtemperatuur-systemen verstaan we die systemen die gebruik maken van een aanvoertemperatuur van circa 35° C. U kunt hierbij denken aan vloer- en wandverwarming, en in zekere mate ook aan convectoren. Om tot een juiste systeem oplossing te komen is het belangrijk met de opdrachtgever af te stemmen welke wensen hij heeft m.b.t. het verwarmingssysteem in de verschillende vertrekken van het object.

Weergave van een verdeler en vloerverwarming.

verdelerafgifte vloer

Ga verder naar vloerverwarming