Water-warmtepomp

Bij een water-warmtepomp wordt er warmte onttrokken uit oppervlaktewater en grondwater, daarnaast kan ook regenwater gebruikt worden. Het onttrekken van warmte kan uitgevoerd worden met o.a. warmte putten. De water-warmtepomp maakt gebruik van een open bron. Op de water-warmtepomp zijn over het algemeen de volgende positieve- en negatieve punten van toepassing:

  1. + een constante aanvoertemperatuur van 7-11° C is te verwachten in Nederland, hierdoor heeft de water-warmtepomp relatief gezien een hoog rendement
  2. + een onbeperkte hoeveelheid energie is aanwezig voor het verwarmen en koelen
  3. + beregening, het toevoeren van extra (regen)water, is (vaak) toe te passen
  4. - het vermogen van de bronpomp is groter ten opzichte van andere bronpompen, dit zorgt dat het rendement lager uitvalt
  5. - de aanwezigheid van ijzer in het water zorgt voor het dichtslibben van de retourbron, dit risico kan worden verkleind door een juiste manier van boren
  6. - het open bronsysteem heeft onderhoud nodig
  7. - voor een openbron kan een vergunning gevraagd worden

waterwarmtepompsysteem

Water-warmtepomp: een aantal nader bekeken

Enkele typen warmtepompen die water als energiebron gebruiken.

WPF cool 6-17kw