Warmtepompsysteem, natuurlijk comfort

Met moderne technologie kan energie uit de vier elementen worden onttrokken om hiermee uw water, woning of zelfs zwembad te verwarmen. Met een warmtepompsysteem kan energie onttrokken worden uit lucht en water in combinatie met een warmtewisselaar.

Werking Warmtepompsysteem

Een warmtepompsysteem is een apparaat dat energie verplaatst door middel van arbeid. Specifiek gezien haalt een warmtepomp energie uit een bron en deze energie wordt toegevoegd in een afgifte systeem. Om dit proces in gang te houden is elektrische energie nodig. De doelstelling is om met zo min mogelijk elektrische energie zoveel mogelijk energie uit de bron te onttrekken. De natuurkundige wet waarop de werking van de warmtepomp is gebaseerd is de wet van Boyle en Gay-Lussac, m.a.w. drukverandering is temperatuurverandering. In het warmtepompcircuit bevindt zich koelgas. Door de druk van het koelgas te verlagen neemt de temperatuur af, door een drukverhoging neemt de temperatuur van het koelgas toe. De vier hoofdcomponenten van dit warmtepompsysteem zijn de verdamper, de compressor, de condensor en het expansieventiel. Bij de verdamper wordt energie (warmte) onttrokken uit de bron. Deze bron kan dus water of b.v. lucht zijn. De bron zal ervoor zorgen dat de temperatuur van het koelgas toeneemt. De energie (warmte) in het koelgas is nu toegenomen. Het koelgas wordt door de compressor onder druk gezet waarna de temperatuur toeneemt. Bij de condensor wordt de energie overgedragen aan een volgende warmtedrager, b.v. een verwarming- of tapwatersysteem. Het koelgas condenseert weer en wordt weer vloeibaar. Het expansieventiel zorgt voor een drukverlaging van het koelgas waarna het proces weer opnieuw kan beginnen.

Schematische weergave van een warmtepompsysteem.

warmtepompsysteem

Ga verder naar afgiftesysteem